COL·LECCIÓ +Menescal

Aquesta col·lecció aglutina pràcticament tots els vins tranquils del celler i que han estat des de l’inici el referent d’aquest . Actualment unifiquem Cal Menescal i MAS Menescal en un únic concepte més actual i en què diferenciem dues línies: els vins joves + m i els vins amb criança + M